Wiki source for Kuvitus


Show raw source

Kuvituksesta ohjeistanee pelinjohto.

===Kuvien tuominen===

Tätä kautta voi tuoda kuvatiedostoja wikiin ihmeteltäväksi.


{{files}}

Esimerkki kuvan käytöstä sivulla:

%%{{image url="images/Kuvitus/deltagreen.gif"}}%%

{{image url="images/Kuvitus/deltagreen.gif"}}

----
CategoryWiki
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki